MC

       Math Consulting
    matematické poradenství

vitruvian2s

Sinus3D2s

softwareblue2s avinavy2s trains2s

bublechat2s

farminggreen2s Crystal2s technored2s Anuloid2s

TeamWorks

Knot1s

ExpSin1s

Listplot1s

 

Matematika pro vás

Pro většinu lidí je matematika především nějaké počítání - tedy mnohdy dost neoblíbená a frustrující činnost. Avšak ve skutečnosti je matematika mnohem víc. Zabývá se struktorou věcí, světa kolem nás, v níž hledá vzájemné vztahy, které se snaží co nejpřesněji popsat a uchopit pomocí svého symbolického jazyka a pracovat s nimi pomocí pokročilých a sofistikovaných matematických metod. Tím dává svému uživateli větší svobodu a moc tyto poznané vztahy ovlivňovat a utvářet podle svého přání. Ve světě podnikání a byznysu to může být nezanedbatelná konkurenční výhoda.

Nabízíme zapojit matematiku do vašich služeb - pokud hledáte a potřebujte nová, neotřelá a originální řešení vašich problémů, mnohdy interdisciplionárního charakteru, které dosud možná ani nebyly řešeny. Nás matematika baví, je světem, který milujeme a v němž jsme jako doma, proč tedy nespojit naše síly?

 

Kdo jsme?

Jsme parta aktivních, mladých nadšenců a zároveň profesionálů - matematikou se úspěšně živíme, vesměs ji učíme na vysokých školách a jako vědu ji pěstujeme na mezinárodní úrovni. Matematika je pro nás skvělá a vzrušující zábava, a rádi pomůžeme každému, pro koho tomu tak není.

 

Čím se zabýváme?

Řešíme složité problémy, které vyžadují pokročilou, vysokoškolskou matematiku, mnohdy s úzkým vztahem k jiným odborným, vědeckým a technickým disciplínám, jako jsou, namátkou, fyzika, informatika, biomedicína a další, ale také nepohrdáme problémy běžné technické praxe, průmyslu, zemědělství, ekonomie nebo bankovnictví. Tyto problémy mnohdy vyžadují originální, profesionální a novátorský přístup, pro něž rozsáhlý matematický aparát skýtá ty nejlepší předpoklady. Některé úlohy předtím nikdy nebyly řešeny. Vždy zachováváme absolutní diskrétnost a mlčenlivost vzhledem k zadavateli, bez jehož vědomí a souhlasu nalezené řešení nedáváme k dispozici nikomu jinému.

Kromě toho vypracováváme odborné posudky, expertízy, pořádáme semináře a školení, týkající se řešených problémů samotných nebo matematického software.

 

A čím se nezabýváme?

V žádné, ani ve skryté podobě neposkytujeme doučování matematiky, mimoškolní přípravu studentů ke zkouškám,   placenou asistenci při psaní diplomových nebo disertačních prací, ani nijak jinak nenahrazujeme standardní práci vysokoškolského učitele.

 

 

 

[O nás] [Nabídka] [Kontakty]