Databanka příkladů
podkladRozcestníku

1. Množiny, relace a zobrazení

Úloha

Stupeň obtížnosti

Binární relace a zobrazení

   1     2     3     4     5

Topologie na množině

   1     2     3     4     5

Spojitost zobrazení

   1     2     3     4     5

Ekvivalence a rozklady 1

   1     2     3     4     5

Ekvivalence a rozklady 2

   1     2     3     4     5

Uspořádání na množině

   1     2     3     4     5

Algebry s jednou operací

   1     2     3     4     5

2. Výrokový počet

Úloha

Stupeň obtížnosti

Formule výrokového počtu

   1     2     3     4     5

Tautologický důsledek

   1     2     3     4     5

3. Vlastnosti grafů

Úloha

Stupeň obtížnosti

Vlastnosti neorientovaných grafů 1

   1     2     3     4     5

Vlastnosti neorientovaných grafů 2

   1     2     3     4     5

Vlastnosti neorientovaných grafů 3

   1     2     3     4     5

Vlastnosti orientovaných grafů

   1     2     3     4     5

4. Matice a soustavy lineárních rovnic

Úloha

Stupeň obtížnosti

Soustavy lineárních rovnic

   1     2     3     4     5

Redukovaný schodovitý tvar matice

   1     2     3     4     5

Součin matic

   1     2     3     4     5

Inverzní matice

   1     2     3     4     5

Podmatice

   1     2     3    

5. Determinanty

Úloha

Stupeň obtížnosti

Determinant

   1     2     3     4     5

Hlavní podmatice

   1     2     3     4     5

Hlavní minory

   1     2     3     4     5

Adjungovaná matice

   1     2     3     4     5

6. Vektorové prostory a lineární zobrazení

Úloha

Stupeň obtížnosti

Dimenze podprostoru

   1     2     3     4     5

Výběr báze podprostoru

   1     2     3     4     5

Vektorový podprostor jako množina řešení

   1     2     3     4     5

Vyjádření vektoru v bázi

   1     2     3     4     5

Matice přechodu mezi bázemi

   1     2     3     4     5

Transformace báze

   1     2     3     4     5

Transformace souřadnic

   1     2     3     4     5

Součet vektorových podprostorů

   1     2     3     4     5

Průnik vektorových podprostorů

   1     2     3     4     5

Změna báze a lineární zobrazení

   1     2     3     4     5

Jádro lineárního zobrazení

   1     2     3     4     5

Obor hodnot lineárního zobrazení

   1     2     3     4     5

Nalezení ortonormální báze

   1     2     3     4     5

Nalezení ortonormální báze pro polynomy

   1     2     3     4     5

Změna báze a Gramova matice

   1     2     3     4     5

Ortogonální průmět 1

   1     2     3     4     5

Ortogonální průmět 2

   1     2     3     4     5

Matice ortogonální projekce 1

   1     2     3     4     5

Matice ortogonální projekce 2

   1     2     3     4     5

Aproximace ortogonálním průmětem

   1     2     3     4     5

7. Problém vlastních hodnot

Úloha

Stupeň obtížnosti

Vlastní hodnoty

   1     2     3     4     5    6

Vlastní vektory

   1     2     3     4     5    6

Diagonální tvar samoadjungované matice

   1     2     3     4     5

Spektrální rozklad

   1     2     3     4     5    6

8. Kvadratické formy a plochy

Úloha

Stupeň obtížnosti

Hlavní podmatice

   1     2     3     4     5

Hlavní minory

   1     2     3     4     5

Definitnost matic a kvadratických forem

   1     2     3     4     5

Kanonický tvar kvadratické plochy

   1     2     3     4     5

9. Tenzory

Úloha

Stupeň obtížnosti

Kovariantní báze

   1     2     3     4     5

Vektor v kovariantní bází

   1     2     3     4     5

Lineární forma v různých bázích

   1     2     3     4     5

Kanonický tvar kvadratické plochy

   1     2     3     4     5

Vektory a formy 1

   1     2     3     4     5

Vektory a formy 2

   1     2     3     4     5

Vektory a formy 3

   1     2     3     4     5

Skalární součin vektorů

   1     2     3     4     5

Skalaární součin lineárních forem

   1     2     3     4     5

webm-trans-tiny
[Titulní strana] [Výuka] [Výzkum] [Životopis] [Topologie] [Kontakt]